אסנת פוסט  
 
  OSNAT POST
אדריכלית וראש צוות תכנון  
 
  Architect & Head of Planning Team
 
 
 
 
 
 
 
אצל סגנית ראש העירייה, נעמי צור  
 
  c/o Deputy Mayor Naomi Tsur
כיכר ספרא 1 •  ת.ד. 775
 
 
  1 Safra Square • P.O. Box 775
ירושלים 91007
 
 
  Jerusalem  91007  • Israel
נייד: 972-52-4608362
 
 
  Mobile:  972-52-4608362
ארה"ב:   774-3925539 (1)
 
 
  USA: (1) 774-3925539
סקייפ:osnat.arnan  
 
  Skype: osnat.arnan
osnat@greenpilgrimjerusalem.org
www.greenpilgrimjerusalem.org
 
 
  osnat@greenpilgrimjerusalem.org
www.greenpilgrimjerusalem.org