נעמי צור     NAOMI TSUR
סגנית ראש עיריית ירושלים
שגרירה, רשת עלייה לרגל ירוקה
    Deputy Mayor, City of Jerusalem Ambassador, Green Pilgrimage Network
 
 
   
 
 
כיכר ספרא 1 • ת.ד. 775     1 Safra Square • P.O. Box 775
ירושלים 91007     Jerusalem  91007  • Israel
משרד: 972-2-6295734+     Office: +972-2-6295734
פקס:  972-2-6296403+     Fax:    +972-2-6296403
נייד: 972-50-3122022+     Mobile: +972-50-3122022
naomi@greenpilgrimjerusalem.org
www.greenpilgrimjerusalem.org
    naomi@greenpilgrimjerusalem.org
www.greenpilgrimjerusalem.org