מדלין בלאק     MADELAINE BLACK
מנהלת שיווק, מיתוג
ותקשורת
    Director of Brand, Marketing
& Communications
 
 
   
 
 
אצל סגנית ראש העירייה, נעמי צור     c/o Deputy Mayor Naomi Tsur
כיכר ספרא 1 • ת.ד. 775     1 Safra Square • P.O. Box 775
ירושלים 91007     Jerusalem  91007  • Israel
נייד: 972-52-8628231+     Mobile:  +972-52-8628231
madelaine@greenpilgrimjerusalem.org
www.greenpilgrimjerusalem.org
    madelaine@greenpilgrimjerusalem.org
www.greenpilgrimjerusalem.org