פיונה קנטר      Fiona Kanter
יחסים בינלאומיים, פיתוח עסקי אסטרטגי ואירועים מיוחדים   International Relations, Strategic Project
Development & Special Events
 
 
משרד סגנית ראש העיר ירושלים, נעמי צור
ככר ספרא 1 • ת.ד. 775
ירושלים 91007 • ישראל
נייד: 972-52-3801709+
fiona@greenpilgrimjerusalem.org
www.greenpilgrimjerusalem.org

 
  c/o Deputy Mayor Naomi Tsur
1 Safra Square • P.O. Box 775
Jerusalem  91007  • Israel
Mobile:  +972-52-3801709
fiona@greenpilgrimjerusalem.org
www.greenpilgrimjerusalem.org

גדדגדגד ג ד דגדג  

פיונה קנטר      Fiona Kanter
יחסים בינלאומיים, פיתוח עסקי אסטרטגי ואירועים מיוחדים   International Relations, Strategic Project
Development & Special Events
 
 
משרד סגנית ראש העיר ירושלים, נעמי צור
ככר ספרא 1 • ת.ד. 775
ירושלים 91007 • ישראל
נייד: 972-52-3801709+
fiona@greenpilgrimjerusalem.org
www.greenpilgrimjerusalem.org

 
  c/o Deputy Mayor Naomi Tsur
1 Safra Square • P.O. Box 775
Jerusalem  91007  • Israel
Mobile:  +972-52-3801709
fiona@greenpilgrimjerusalem.org
www.greenpilgrimjerusalem.org

גדדגדגד ג ד דגדג  

פיונה קנטר
יחסים בינלאומיים, פיתוח עסקי אסטרטגי ואירועים מיוחדים

 
      Fiona Kanter
International Relations, Strategic Project
Development & Special Events

 

c/o Deputy Mayor Naomi Tsur
1 Safra Square • P.O. Box 775
Jerusalem  91007 • Israel
Mobile:    972-52-3801709
fiona@greenpilgrimjerusalem.org
www.greenpilgrimjerusalem.org