אסנת פוסט     OSNAT POST
אדריכלית וראש צוות תכנון     Architect & Head of Planning Team
 
 
   
 
 
אצל סגנית ראש העירייה, נעמי צור     c/o Deputy Mayor Naomi Tsur
כיכר ספרא • ת.ד. 775
    1 Safra Square • P.O. Box 775
ירושלים 91007
    Jerusalem  91007  • Israel
נייד: 972-52-4608362
    Mobile:  972-52-4608362
ארה"ב:   774-3925539 (1)
    USA: (1) 774-3925539
סקייפ: osnat.arnan     Skype: osnat.arnan
osnat@greenpilgrimjerusalem.org
www.greenpilgrimjerusalem.org
    osnat@greenpilgrimjerusalem.org
www.greenpilgrimjerusalem.org